Tenketank

Les noen av våre referanser:

Utdrag:
Vi kan anbefale en slik ekstern innovasjonsprosess med Ulstein Tenketank av følgende grunner:

  • Evner å tenke «utenfor boksen» – utvider mulighetsområde for vekst ved å ikke ha bransje,
    historisk og/ eller foretningsmessige barrierer for idemyldring.
  • Rask og fokusert arbeidsprosess.
  • Ressurssammensetning – rollefordeling som sikrer helhetsforståelsen for utfordringen og
    løsningen som utarbeides.
  • Konkret leveranse med klare anbefalinger

Markedsdirektør Rieber Norge, Kristine Aasheim

Utdrag:
Forslagene fra Ulstein Gründerforum var uten tvil «noe utenom» det vanlig! Vi fikk en presentasjon fra
forumet hvor alle var involvert på hver sin måte, og hvor forslagene var utradisjonelle, kreative og ikke
minste gjennomførbare. For vår del satt vi igjen med innspill som var langt over det vi hadde forventet.
Nå er det bare opp til oss å gripe de ulike elementene og gjennomføre.

Utviklingsdirektør Norgesmøllene, Kari Wulf