2019

HURRA! Ulstein Bedriftsutvikling AS er 10 år dette året. I januar startet vi et nytt konsept: GULL-gründerne. En av tjenestene våre nettverket Ulstein Gründerforum er pr 31.12.18 historie, og vi er nå et reint konsulentselskap. Tilbakemeldingene fra medlemmene var samstemte: det vi ønsker er bistand til hvordan mitt selskap kan få mer vekst, bli mer solid og hvordan jeg som bedriftseiere kan få en bedre hverdag. Dette var det er så kjekt å høre, for det er dette vi i Ulstein Bedriftsutvikling  brenner for, og ønsker å jobbe aller mest med.  Ved å jobbe som konsulent med en og en bedrift på heltid, klarer vi å hjelpe enda flere bedrifter og få til enda bedre resultat. Dette har vi sette frem til, og er så takknemlig for alle bedriftene vi får være med å utvikle.