Strategi

Vi utarbeider din strategiplan for 1-3 år. Visjon, hovedmål og delmål, og hvordan du steg for steg jobber deg frem mot målet.

Salg og markedsføring

Vår utarbeider en markesstrategi for rask vekst, eller en mer langsiktig plan for å bygge en solid bedrift mm.

Struktur

Vår struktur og effektiviserings konsulent bistår deg, slik at du får en mer effektiv hverdag og en bedre bunnlinje.

 

Steg for steg hvordan du kan lykkes som bedriftseier:

Våre tjenester:

 • Salg

  Omsetningsvekst og en definert plan på hvordan du når dette, både kortsiktig og langsikitg

 • Strategiplan

  Visjon, hovedmål og delmål, samt en fremdriftsplan steg for steg

 • Markedsføring

  Vi utarbeider en markedsstrategi for både rask vekst og en mer langsiktig vekst

 • Struktur

  Slik kan du få en mer strukturert hverdag og en bedre bunnlinje

 • Effektivisering

  Hvordan oppnå mer på kortene tid. Vi er med og tar vekk tidstyvene og bistår i delegering

 • Workshop

  Fremtidsløsninger for SMB, en idedag.